ReadyPlanet.com


เครื่องแปลงเกลือ Emaux SSC15-T ขึ้น Stand by ไม่ยอมทำงาน
avatar
Pramoth Ruji


 ปัญหา เครื่องแปลงเกลือ Emaux SSC15-T  ขึ้น Stand by ไม่ยอมทำงาน 

1 ปุ่มวอลลุ่ม ปรับความเข้มของการแปลงเกลือ System control  ปรับไว้ด้านน้อย หรือเปล่า  ถ้าปรับไว้น้อยมากไป จะเป็นการสั่งให้ แปลงเกลือน้อย จึงทำให้ เครื่องอ่านมีเกลือพอแล้ว จึงไม่ทำงาน
2 ตอนทำความสะอาดถึงกรองทราย  ไม่ได้ปิดเครื่องเกลือก่อน จึงทำให้เครื่องเกลือตัดการทำงานไปที่โหมด Stand by
3 โหมด winter switch เปิด on ไว้เครื่องจะทำงาน 80% สำหรับฤดูหนาว ที่ค่าเกลือจะสลายตัวไปน้อยกว่าหน้าร้อน  เครื่องจะสั่งให้ทำงานแค่ 80% ไม่เต็มความสามารถ 100% ถ้าเป็นฤดูร้อน ควรตั้งเป็น off ไว้ เครื่องจะทำงาน 100% ฤดูหนาวค่อยมาทำการปรับเป็น on ใหม่

ไปแสดงสถานะ  Operation 1 และ 2 

สีเขียวทั้งสองหลอด แสดงว่าปกติ

สีเขียวหลอด สีแดงหลอด ให้เติมเกลือ เพิ่ม

สีแดงทั้งสองหลอด แสดงว่าไม่ปกติผู้ตั้งกระทู้ Pramoth Ruji (pramoth_1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-08-15 16:14:58


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.
Delicious Save this on Delicious
DirectoryFire
Free Web Directory
Free Web Directory